نظر سنجی

عملکرد سایت چگونه بوده است ؟

نتایج

Loading ... Loading ...
کد خبر : 9008 تاریخ انتشار: ۱۸ / ۰۲ / ۱۳۹۶ - ۲۳:۳۴
Print This Post Print This Post ذخیره فایل ارسال به دوستان

مستمری و مقرری بازنشستگان نفت ۱۵ درصد افزایش یافت / یک میلیون هشتصد هزار ریال نیز جداگانه افزوده شد / حداقل مستمری بیست و پنج میلیون ریال شد

مستمری و مقرری کلیه بازنشستگان صنعت نفت از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۹۶ به میزان ۱۵ درصد افزایش می یابد و علاوه بر این افزایش، مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ (یک میلیون و هشتصدهزار) ریال به مستمری ها اضافه می شود و همچنین حداقل مستمری و مقرری ۲۵۰۰۰۰۰۰ (بیست و پنچ میلیون) ریال تعیین می شود و برای […]

مستمری و مقرری کلیه بازنشستگان صنعت نفت از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۹۶ به میزان ۱۵ درصد افزایش می یابد و علاوه بر این افزایش، مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ (یک میلیون و هشتصدهزار) ریال به مستمری ها اضافه می شود و همچنین حداقل مستمری و مقرری ۲۵۰۰۰۰۰۰ (بیست و پنچ میلیون) ریال تعیین می شود و برای کمک هزینه حق عائله بندی و کمک هزینه اولاد نیز مشابه کارمندان شاغل عمل می شود.

در جلسه هیات امنا صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت موضوع افزایش مستمری کارمندان بازنشسته طرح و تصویب شد.
در مورد تعدیل مستمری / مقرری کارمندان بازنشسته از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی مطرح و مقرر شد از تاریخ ۱٫۱٫ ۹۶ اقدامات زیر انجام پذیرد.
۱ – اضافات عمومی: مستمری / مقرری پایان اسفند ۱۳۹۵ همه کارمندان بازنشسته، از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی از تاریخ ۱ .۱٫ ۱۳۹۶ به میزان ۱۵ درصد ( پانزده درصد) افزایش یابد.
۲ – تطبیق مستمری: علاوه بر افزایش درصد عمومی فوق و به منظور تطبیق مستمری ها مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ ( یک میلیون و هشتصد هزار ) ریال به مستمری حاصل از بند یک اضافه می شود.
۳ – حداقل مستمری / مقرری: سال جاری کارمندان بازنشسته قبل از موعد به میل کارفرما، عادی، از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی ۲۵۰۰۰۰۰۰ ( بیست و پنج میلیون ریال ) تعیین می شود.
حداقل فوق شامل کارمندان بازنشسته / متوفی مذکور سال های قبل و مستمری مجموع بازماندگان / تک بازمانده کارمندان شهید و متوفی نیز می شود.
تبصره : حداقل مستمری کلیه کارمندان بازنشسته قبل از موعد به میل شخصی با افزایش پانزده درصد به حداقل مستمری سال قبل تعیین می شود.
۴ – کمک هزینه عائله بندی و حق اولاد: برای کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد مشابه کارمندان شاغل عمل می شود.
سایر ضوابط و مقررات مربوط به تعیین مستمری / مقرری و نحوه تسهیم بارمالی ( سهم کارفرما و صندوق های بازنشستگی ) کماکان به قوت خود باقی و جاری است.
گفتنی است: موارد ذکر شده در مستمری و مقرری اردیبهشت ماه اعمال و پرداخت می شود.

 

ارسال دیدگاه

logo-samandehi