نظر سنجی

عملکرد سایت چگونه بوده است ؟

نتایج

Loading ... Loading ...
کد خبر : 6830 تاریخ انتشار: ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۳
Print This Post Print This Post ذخیره فایل ارسال به دوستان

توسعه خوزستان نیازمند انسجام و آرامش…به قلم فعال سیاسی اجتماعی هوشنگ باقری

  “توسعه خوزستان نیازمند انسجام و آرامش” (نقد از درون) تداوم حیات جوامع توسعه نیافته،قائده ی حرکت تاریخ است و نه استثناء. بسیاری از جوامع به رغم داشتن منابع فراوان و سرمایه های انسانی، طبیعی،فیزیکی و مادی قادر نبوده اند به پیشرفت و رشد پایدار نائل شوند. تحقیقات گسترده ای متفاوت بودن درجه انسجام،ظرفیت بسیج […]

 

“توسعه خوزستان نیازمند انسجام و آرامش”

(نقد از درون)
تداوم حیات جوامع توسعه نیافته،قائده ی حرکت تاریخ است و نه استثناء.
بسیاری از جوامع به رغم داشتن منابع فراوان و سرمایه های انسانی، طبیعی،فیزیکی و مادی قادر نبوده اند به پیشرفت و رشد پایدار نائل شوند.
تحقیقات گسترده ای متفاوت بودن درجه انسجام،ظرفیت بسیج و قابلیت هماهنگی گروههای اجتماعی متفاوت را به عنوان یکی از مهمترین دلایل عملکرد متفاوت کشورها در راستای خلق نهادهای کارآمد و دستیابی به توسعه به اثبات رسانده است.
در یک تعریف کلی،انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن،اجزای تشکیل دهنده جامعه به گونه ای به یکدیگر وصل می شوند که یک کل معنادار و موثر را بوجود می آورند.
به عبارت دیگر انسجام اجتماعی،نوعی از ترتیبات اجتماعی است که تضمین می کند افراد،نهادها،سازمانها و گروههای مختلف اجرایی در سطوح مختلف،به اشتراک ذهنی(مدل های ذهنی مشترک)برسند،قابلیت همکاری با یکدیگر را داشته باشند،به قوانین موجود احترام بگذارند،از امکانات جامعه استفاده کنند و در مقابل،توانایی های خویش را بر اساس هوش و توانمندی های چند گانه بازشناسی و پرورش داده و در اختیار جامعه قرار دهند،که به نوبه خود توسعه و ظرفیت های جامعه را به بار می آورد.
بر اساس تعریف فوق میتوان نتیجه گرفت که مهمترین دلایل عدم موفقیت اصلاحات نهادی در جوامع فقیر و کمتر توسعه یافته،وجود درگیریها و تنش های فردی و جمعی، عدم مشارکت جمعی،بالا بودن هزینه کنترل اجتماعی،پایین بودن کارآیی نظام اجتماعی،فقدان سرمایه اجتماعی و عمدتا نوعی از گسیختگی اجتماعی می باشد.
در جوامع چند پاره و غیر منسجم، هر یک از گروهها به دنبال کسب منافع متضاد خود از طریق سیاست ها و نهادهای عمومی هستند.
درنتیجه دولتها در اتخاذ تصمیمات دارای محدودیت های بیشتر و بزرگتری نسبت به جوامع منسجم هستند.رفتارهای رانت جویانه بیش تر غالب می گردد،هزینه های معاملاتی افزایش می یابد،تضادها و تعارضات تشدید می شود و پیوند های اجتماعی تضعیف می گردد.که همگی منجر به بروز و تشدید بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی می گردد.
بی ثباتی نیز اثر منفی بر قابل پیش بینی بودن محیط سیاسی،نرخ سرمایه گذاری،مدت زمان روی کار ماندن سیاست گذاران و قابلیت دوام سیاست های عمومی می گذارد.و همه اینها در نهایت منجر به گسترش فقر،بیکاری،ناهنجاری های اجتماعی و کاهش کیفیت سطح زندگی مردم در اینگونه جوامع می شود.
در مقابل جوامع منسجم،کمتر مستعد فراز و فرود هستند.زیرا به واسطه افزایش نرم های اجتماعی مبتنی بر همکاری و رفتار جمعی،مشارکت مردم در تمام عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی افزایش می یابد.
انسجام اجتماعی و پیامد های خوب اقتصادی و اجتماعی در یک حلقه مفید(ارتقاء دهنده) یکدیگر را تقویت می کنند.
مدل فوق که برگرفته از آخرین یافته های نظری و تجربی صاحب نظران علوم سیاسی و اجتماعی است به شکلی گسترده در جوامع امروزی مصداق داشته و می تواند راهنمای مناسبی جهت توضیح و تبیین وضعیت موجود در کشور و به تبع آن استان خوزستان باشد.
ضرورت پرداختن به ایجاد و حفظ انسجام اجتماعی در استان خوزستان به دلیل داشتن تنوع و تکثر اجتماعی_فرهنگی، شرایط خاص جغرافیایی و نقش تعیین کننده آن در تامین منابع و درآمدهای ملی و لزوم ارتقاء سطح معیشت و کیفیت رفاه عمومی اهمیتی مضاعف میابد،البته اگر بخواهیم به شکلی دقیق تر و کارآمدتر به این موضوع بنگریم،بایستی از دو منظر نقش آفرینی مردم و دولت در این فرآیند به آن توجه نماییم،لیکن عمده سخن ما امروز معطوف به نقد از درون و کارکرد مردم و گروه های اجتماعی می باشد و به باور بنده دولت ها عمدتا نقشی حمایت کننده و بستر ساز در این زمینه دارند.
در همین زمینه ذکر چند موضوع ضروری ست:
🔹نخبگان،افراد و گروه های مرجع نقشی تعیین کننده در ایجاد انسجام و کمک به افزایش سطح آگاهی جامعه و تعیین مسیر صحیح آشنایی هر چه بیشتر مردم با منافع خود(تعیین و ایجاد هماهنگی منطقی بین منافع فردی و جمعی) دارند.
فقدان نهادهای اجتماعی فراگیر، تلاش جهت حل مشکلات را در سطوح فردی افزایش داده و فردگرایی منفی را به شدت دامن زده که لازم است با آموزس و نهاد سازی این روند معکوس شود.
🔹احزاب،تشکلها و جریانات سیاسی،فارغ از علایق جناحی و گروهی می بایست به مخرج مشترکی جهت دستیابی به اهداف اساسی در راستای توسعه پایدار استان دست یابند و از ایجاد تشتت،چند دستگی و اتهام زنی به یکدیگر پرهیز نمایند،گر چه سهم تقصیر هر کدامشان در ایجاد وضعیت موجود یکسان نیست؛ لیکن برای ابراز حسن نیت و رسیدن به هدفی بزرگ تر که همانا تحقق منافع کل استان در چارچوب منافع ملی می باشد، اختلافات را کنار بگذارند و با ایجاد آرامش و هم افزایی نابسامانی های موجود را مرتفع نموده یا به حداقل ممکن کاهش دهند.
🔹اگر بپذیریم که وضعیت موجود حاصل ترکیبی از سالیان متمادی سیاستگذاری نامناسب خصوصا در زمینه استفاده بهینه از منابع طبیعی و محیطی،اشتباهات و خطاهای مدیریت اجرایی،بی تفاوتی اجتماعی و عدم مشارکت مناسب و هدفمند اجتماعی،وجود برخی تبعیض ها در توزیع عادلانه امکانات میان استان ها و….بوده،همه اینها زمانی اتفاق می افتد که جامعه در شکلی از انفعال قرار داشته و اجماع سازنده_در سطح نخبگان_و انسجام اجتماعی کافی در سطح جامعه جهت پیگیری مطالبات قانونی بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده و عدم انسجام عمدتا در چنین شرایطی اثر واقعی خود را آشکار می سازد.
🔹یکی از مشکلات فرا روی جامعه ما عدم به رسمیت شناختن حقوق یکدیگر است.باید بپذیریم که یک ملت می تواند چند صدا داشته باشد و به عبارتی باید تفاوتها را به رسمیت شناخت_البته در چارچوب قانون و هنجارهای متعارف_ در جامعه ای که انسانها و صدای آنها به رسمیت شناخته شوند،احساس مسولیت اجتماعی و به دنبال آن انسجام اجتماعی تقویت می شود.
🔹افزایش سواد و آگاهی،افزایش ارتباطات و آموزش موجب بالا رفتن مطالبات و آمال جامعه و ورود افراد بیشتری به عرصه سیاسی می شود و لازم است هر چه سریع تر نهادهای نیرومند سیاسی و اجتماعی جهت هدایت صحیح این مطالبات شکل گرفته و در مسیر درست اعتلا و امنیت جامعه ساماندهی شود.
🔹در همین راستا باید اذعان داشت ،با ظهور و گسترش شبکه های مجازی و افزایش سرسام آور سرعت گردش اطلاعات و دسترسی اکثریت شهروندان به تکنولوژی های مدرن نوعی جدید از آگاهی عمومی در حال شکل گیری است،لیکن بدلیل فقدان یافتن مسیری مناسب و هدفمند از آن در راستای ایجاد انسجام اجتماعی و هدف گذاری صحیح_در چارچوب قانون_ در راستای کمک به بهبود وضعیت جامعه کمتر استفاده می شود که باید هر چه سریع تر ساماندهی شده و در مسیر صحیح کمک به توسعه و پیشرفت جامعه قرار گیرد.
تجارب جهانی به ما می گوید،منابع و ظرفیت دولتها برای پاسخگویی به مطالبات وسیع جامعه کافی نبوده و یگانه راه حل مشکلات هر جامعه ای مشارکت توام با مسولیت همه شهروندان در عرصه های مختلف سیاسی،اجتماعی و اقتصادی بوده و تحقق مشارکت نیازمند وجود انسجام و آرامش است.
بنابراین سهم ما هم در پیدایش وضعیت موجود_خوب یا بد_کم نبوده و باید هر چه سریع تر ضمن یافتن و تعریف نقش خود در معادلات جامعه،بخشی از توان خود را_حسب مسولیت اجتماعی_مصروف ساختن جامعه نماییم و در این مسیر ناقدی منصف و حمایت کننده ای مشفق باشیم.

فعال سیاسی اجتماعی هوشنگ باقری_بهمن ۹۵

ارسال دیدگاه

logo-samandehi