- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

یک گام تا اتصال همه ایران به شبکه گازرسانی