به گزارش پایگاه خبری اهوازنو “بهمن سلیمانی از انجام پروژه های لرزه نگاری سه بعدی با هدف شناخت تله های چینه ای و ساختمانی با روش پرداخت با تاخیر (Deferred Payment) خبر داد و گفت: با توجه به کمبود منابع مالی، اجرای این پروژه ها با این شیوه پرداخت به شرکت های پیمانکار پیشنهاد و مذاکرات مربوطه انجام شده است.

وی افزود: تاییدیه اجرای سه پروژه لرزه نگاری سه بعدی آپادانا، مینو و اروند به روش پرداخت با تاخیر از هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران دریافت شده است.

سلیمانی با بیان اینکه با اجرای سه پروژه لرزه نگاری یاد شده، پازل لرزه نگاری ۳ بعدی ایران در شرق رود کارون- دشت آبادان و تا ابتدای دهانه خلیج فارس کامل می شود، اظهار کرد: اکتشاف تله های چینه ای و ساختمانی که هم اکنون پتانسیل های اکتشافی باقی مانده در این منطقه هستند، تنها با انجام روش برداشت لرزه نگاری سه بعدی قابل شناسایی هستند.

وی توضیح داد: در عملیات های اکتشافی که چند سال اخیر در جنوب کشور انجام شد، اکتشاف چندین تله چینه ای ثابت شد و نتایج این عملیات اکتشافی سبب شد که برداشت سه بعدی در نواحی دارای پتانسیل مثبت در دستور کار قرار بگیرد.

سلیمانی با بیان اینکه شرکت های اروپایی، آسیایی و همچنین شرکت های داخلی به منظور اجرای “عملیات برداشت پروژه ژئوفیزیکی لرزه نگاری ۳ بعدی پرداخت با تاخیر”، اعلام آمادگی کرده اند، افزود: این شرکت ها تا دو سال هیچ مبلغی دریافت نمی کنند و بعد از دو سال از نخستین صورت وضعیت، پرداخت آغاز می شود. در ضمن شرکت های داخلی هم می توانند به صورت مستقل و هم به صورت اشتراکی با شرکت های خارجی اجرای “پروژه های لرزه نگاری ۳ بعدی با روش پرداخت با تأخیر” را عهده دار شوند