- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

مراسم امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران وشرکت PTTEPتایلند

مراسم امضا تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت PTTEP تایلند
به گزارش پایگاه خبری اهوازنو به نقل از nioc تفاهمنامه مطالعاتی میدان های چنگوله، بلال و دالپری میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت PTTEP تایلند  امضا شد.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]