دریافتی مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند

به گزارش پایگاه خبری اهوازنو” علی عسگر ظاهری :نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی از افزیش ۲۰ درصدی  دریافتی مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق و از سال آینده دریافتی مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند.

وی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه دولت موظف است در سال آینده و از ابتدای برنامه ششم توسعه دریافتی مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را افزایش دهد که این افزایش حداقل ۲۰ درصد از حقوق و مزایای آن‌ها بر اساس مصوب شورای عالی کار و تامین اجتماعی است. وی افزود: حال بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ۲۰ درصد از حقوق و مزایای مددجویان مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار و تامین اجتماعی از سال اول برنامه ششم توسعه، مازاد بر دریافتی قبلی، باید به این افراد مستمری پرداخت شود.