- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

ماجراي خانه ي پلاك ١٠٨٤ شهرك نفت اهواز

ماجراي خانه ي پلاك ١٠٨٤ شهرك نفت اهواز وهزينه هاي عجيب و غريب تعميرات آن چيست؟!!

گزارشي از بابك طهماسبي

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟
آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست؟
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت
“این اشک دیده‌ی من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است”
این گرگ سالهاست که با گله آشناست
بر قطره‌ی سرشک یتیمان نظاره کن
تا بنگري كه روشني گوهر از كجاست…؟

امروز از منازل منطقه ي كارون اهواز مي گذشتم كه ديدم لودرها و بولدوزرهاي شهرداري مشغول تخريب خانه هاي بدون مجوز در حالي كه خانواده ها در آن خانه ها حاضر بودند! هستند خانه هايي كه توسط ضعيف ترين و محروم ترين اقشار اجتماعي شهر اهواز بقول شهرداري چي ها تصرف شده اند!
اما آيا برخورد قهري و سلبي فقط بايد مخصوص طبقات ضعيف و محروم جامعه باشد
در چندين كيلومتر آن طرف تر اما..اوضاع جور ديگري بود
در شهرك نفت اهواز و خيابان دي به پلاك ١٠٨٤ رسيدم(طي روزهاي آتي وبه تفصيل به پلاك ١٠٨٣ نيز خواهيم پرداخت)

خانه اي بزرگ با ٤ اتاق خواب و يك اتاق بايرومي(مخصوص اسكان خدمتكار)
و هال و پذيرايي بسيار بزرگ
كه به محمد بهمئي مشاور سپهرسپهري
اختصاص يافته است!
(البته حفاري نهايت تلاش خود را براي مخفي نگه داشتن مالكيت اين خانه بكار بسته و حتي ابتدا سعي در ألقاي اين موضوع داشت كه اين خانه قرار است مهمانسراي حفاري باشد!)

اسناد و مدارك مستند إرسالي به اهواز نو را كه مطالعه ميكنم به رقم عجيب اختصاص بيش از ١١٠ (صد و ده ) ميليون تومان براي تعمير اين خانه توسط شركت ملي حفاري مي رسم!
ابتدا باور نمي كنم و از تعجب چشمانم گرد مي شود؟!
مگر قرار است در اين خانه ي شركتي چه
اتفاق مهمي رخ دهد؟!

از ناعدالتي دلم بدرد مي آيد با اين پول مي شود دقيقا ١١ خانوار از ساكنان مناطق پرخطر منبع آب را اسكان داد…
مي شود ١١ مغازه در مناطق ارزان شهر اجاره كرد و در اختيار ١١ جوان قرار داد تا با كاسبي خرج ١١ خانواده ي محروم و آبرومند را بدهند…و خيلي كارهاي ديگر..

سوالات بسياري وجود دارد…

اولا آقاي محمد بهمئي كه خانه اي هم از طرف نفت در ” آ اس پ” ( A-S-p)
تهران در اختيار دارد
مگر قانونا به هر كارمند نفت چند خانه ي سازماني تعلق مي گيرد؟!!

دوما سقف هزينه ي تعميرات براي هر خانه ي شركتي در نفت و حفاري چه مبلغي است و چگونه و چه كسي؟ دستور اختصاص ١١٠ ميليون تومان براي يك خانه ي شركتي را داده است؟!

سوما در خصوص اقاي محمد بهمئي گفته مي شود كه ايشان بعد از بركناري از شركت متن نيز اتاق خود را در آن شركت حفظ كرده است؟!
و بعد از انتصابش به سمت مشاور مهندس پاك نژاد هم هنوز از شركت ملي حفاري نرفته است و گويا قرار است اتاق خود در حفاري را نيز حفظ بنمايد؟!!

سوال مهم تَر كه بسياري از مخاطبان اهواز نو در خصوص آن كنجكاوند..؟
اينست كه اصولا جناب محمد بهمئي چه خصيصه و نبوغ خاصي دارد و چه سود و منفعت ويژه اي تاكنون براي شركت ملي نفت ايران و زير مجموعه داشته است كه از چنين امكانات ويژه و خاصي برخوردار است؟!
توضيح اينكه شايد ايشان اختراع؛اكتشاف يا بهرحال شاهكاري در كارنامه ي خود دارد كه حيات و ممات نفت را منوط بر حضور مشعشع! ايشان مي نمايد و نفت مجبور به دادن اينهمه امكانات ويژه و ذيقيمتي به او گشته است؟! و ما بي خبريم؟!

به خانه ي ١٠٨٤ كه توسط مناطق نفتخيز جنوب به محمد بهمئي مشاور در حفاري اختصاص يافته است!!! كه رسيدم با كابينت ساز كه در محل حضور داشت صحبت كردم و ايشان گفتند كه ١٨ ميليون تومان تنها هزينه ي كابينت هاي مجلل ساختمان شده است
و جوشكار نيز گفت كه تنها جوشكاري مخصوص سقف حياط خانه ده روز تا امروز زمان برده است!!!
و با باقي تعمير كنندگان نيز صحبت كردم و شماره تماس هاي شان را گرفتم…و اين هزينه هاي گزاف تا سقف ١١٠ ميليون هم كه ادامه دارد…

ما بي صبرانه منتظر پاسخ سوالات خود در خصوص محمد بهميي از خود ايشان يا هر فرد مسئول و مطلع مي باشيم

در زماني كه حقوق ماشين هاي استيجاري بيش از ٦ ماه است كه پرداخت نگرديده است و نفت كارات ها شارژ نگرديده اند و كارگران عملياتي حقوق شان مدت هاست كه عقب افتاده…اين هزينه كردن هاي سنگين و كاملا خارج از چارچوب چه توجيه؟! و محلي از أعراب دارد؟!

اهواز نو در پيگيري اين موضوع و انتشار و انتقال اين موضوع به تمامي مسئولان ارشد وزارت نفت مصرانه موضوع را پيگيري خواهد كرد و تا رسيدن به نتيجه از پاي نخواهد نشست

در دوره اي كه مردم از گراني و مشكلات اقتصادي به سطوح آمده اند و رهبر معظم انقلاب بارها فرموده اند كه” مبارزه با فساد اداري و دولتي ارجح بر هر وظيف اي است” و بارها نگراني خود را از اين گونه فسادها اعلام نموده اند و مبارزه با فساد شديد و رانت خواري اقتصادي را مطالبه نموده اند اهوازنو عاشقانه مطالبات رهبر عزيز و فرزانه را درجنوب كشور پيگيري خواهد نمود

رونوشت به وزيرمحترم نفتمهندس_بيژن_زنگنه

مديرعامل محترم نفت ايرانمهندس_علي_كاردر

معاونت محترم توليدمهندس محسن_پاك_نژاد

اهواز نو را دنبال كنيد ما محكم كنار شما هستيم