- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

لجبازي سپهرسپهري با نظر وزير نفت در خصوص اعلام لغو حكم روابط عمومي!!!


 

در حالي كه وزير نفت مستقيما به لغو حكم رييس روابط عمومي شركت ملي حفاري ايران دستور داده است و روابط عمومي وزارت مفت و معاونان اجرايي وزير نفت نيز بر اين لغو حكم صحه گذاشته اند
اما ظاهرا سپهرسپهري تاكنون از اعلام لغو اين حكم از كانال هاي رسمي شركت ملي حفاري و انتصاب جديد مبني بر رياست روابط عمومي ملي حفاري خودداري كرده است!

آيا مديرعامل شركت ملي حفاري از عدم اعلام خبر لغو حكم…چه اهدافي را دنبال مي كند؟!

آيا قصد لجاجت با نظر وزير نفت را دارد؟!
يا دست هايي در كار است تا در شركت ملي حفاري بصورت خودمختاري و مستقل بدون هماهنگي با راس وزارت نفت عمل كند؟!
سپهرسپهري گويا فراموش كرده كه وزير محترم نفت بر سر انتصاب ايشان چه هجمه و تخريب هاي بزرگي را متقبِّل گرديدند؟!
و نيز فراموش كرده اند؟
كه اگر حمايت هاي بي دريغ حاميان دولت در خوزستان نبود قطعا با چالش هاي فراواني در جنوب و خوزستان روبرو مي شد

سپهري بايد هرچه زودتر به اين گمانه ها پايان دهد و نشان دهد كه نيروي همراه و وفادار با دولت تدبير و وزير محترم نفت مي باشد
ما بي صبرانه منتظر اقدام سپهري هم راستا با دولت و مقام عالي وزارت نفت هستيم.