نظر سنجی

عملکرد سایت چگونه بوده است ؟

نتایج

Loading ... Loading ...
کد خبر : 12262 تاریخ انتشار: ۱۲ / ۰۷ / ۱۳۹۶ - ۹:۰۹
Print This Post Print This Post ذخیره فایل ارسال به دوستان

صنعت حفاري گام در راه توسعه

بعد از رفتن #حيدربهمني و آمدن #سپهرسپهري همگان منتظر حركت و پيشروي صنعت حفاري در مسير توسعه هستند سپهرسپهري كه مغرضان مرتبا در خصوص او از كلمه ي جوان با بار معنايي بي تجربه استفاده ميكنند در آستانه ي ٥٠سالگي ست يعني دقيقا طبق استانداردهاي مديريت در دنيا در سن پختگي و بالندگي قرار دارد […]

بعد از رفتن #حيدربهمني و آمدن #سپهرسپهري همگان منتظر حركت و پيشروي صنعت حفاري در مسير توسعه هستند
سپهرسپهري كه مغرضان مرتبا در خصوص او از كلمه ي جوان با بار معنايي بي تجربه استفاده ميكنند در آستانه ي ٥٠سالگي ست يعني دقيقا طبق استانداردهاي مديريت در دنيا در سن پختگي و بالندگي قرار دارد

حضور سپهري براي اهل فن و كارشناسان امور حفاري اولين پيغامي كه داشت حذف باند و باند بازي و جايگزيني دانش محوري به جاي نگاه سنتي و تاحدودي هم عشايري در صنعت حفاري ايران است
به مديران حفاري…صنعتي كه بايد در آن دانش روز و تسلط بر زبان هاي روز دنيا جهت حضور در سمينارها و كنفرانس هاي بين المللي حرف اول را بزند نگاهي سطحي كه ميكنيد…متوجه مي شويد كه چارت و نمودار سازماني سخت دستخوش بيماري و ويروس ارتباط محوري است تا ضابطه مندي كارآمد!

سپهر سپهري اگر آنطور كه مي نمايد مي خواهد كه شركت ملي حفاري را به سرانجام برساند بايد كه ابتدا شاخ و برگ إضافي درختي كه به علت حضور بلند مدت و ملوك الطوايفي برخي مديران..به درختي بي ثمر تبديل گرديده كه قطر شاخ و برگ هاي إضافي آن از خود تنه ي درخت قطور تر گرديده! را قطع نمايد

تغيير و تعويض مديران فعلي حفاري در بسياري از پست ها…نوشدارويي است كه مي تواند اين بيمار محتضر را به سلامتي نسبي برگرداند

جالب اينكه بسياري از اين مديران هنوز در سخنان و نظرات خود اعلام مي دارند كه منتظر بازگشت صدباره ي #حيدربهمني به حفاري هستند و برخي از اين مديران مانند كودتاچيان منتظر اشتباهات از سوي سپهر سپهري براي بازگشت حيدر بهمني هستند…!
حال اينكه بهمني بازنشسته گرديده و امكان بازگشتش هرگز وجود نخواهد داشت

اينكه سپهري چگونه بتواند كنار اين گونه افراد كه وفاداري سازماني را با سرسپردگي فردي اشتباه گرفته اند!كار كرده و بار كج و به مقصد نرسيده ي حفاري را به سرمنزل مقصود برساند؟ كاري است كه بايد منتظر ماند و ديد كه چگونه به سرانجام مي رسد
#سپهرسپهري البته در همين آغاز كار با پرداخت معوقات چندماهه پرسنل حفاري نشان داد كه با دست پر براي خدمت آمده و طرح و برنامه هاي مدوني براي پيشرفت و پيشبرد حفاري دارد و قطعا از حمايت پرسنل زحمتكش و شريف شركت ملي حفاري و شايستگاني كه سالها پشت خط قوم گرايي ها و باندبازي مانده اند برخوردار است

قطعا حفاري نياز به خانه تكاني اساسي دارد و بر دلسوزان و رسانه ها و تمامي دوستداران خوزستان است كه مدير جديد و باانگيزه ي حفاري را در اين راه پرپيچ و خم حمايت و ياري نمايند

يادمان نرود در بعدازظهري كه حكم انتصاب سپهرسپهري صادر گرديده و منتشر شده بود هنوز رييس روابط عمومي حفاري سعي در انكار رفتن بهمني داشت و آمدن سپهري را در تكذيبيه ي خود بي انگيزه كردن پرسنل حفاري مي دانست! و تو خود حديث مفصل خوان از اين مجمل…!/#اهوازنو

 

ارسال دیدگاه

logo-samandehi