- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

با حضور معاون محترم عمرانی استانداری خوزستان در حال برگزاری است : جلسه ستاد اربعین حسینی صنعت آبفا در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری

با حضور معاون محترم عمرانی استانداری خوزستان در حال برگزاری است :
جلسه ستاد اربعین حسینی صنعت آبفا در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری