- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

باز هم نمایندگان خوزستان حمایت نکردند تا نیکبخت به جای هوشمند صفایی خوزستانی برای استانداری بوشهر معرفی شود

باز هم نمایندگان خوزستان حمایت نکردند تا نیکبخت به جای هوشمند صفایی خوزستانی برای استانداری بوشهر معرفی شود

در حالی که استاندار شدن دکتر #هوشمندصفایی در بوشهر مسجل شده بود به یکباره و با حمایت هایی که از نیکبخت استاندار همدان شد ایشان به جای دکتر هوشمند صفایی کاندیدای استانداری بوشهر شد

این در حالی است که نیکبخت از حمایت نمایندگان استان خود برخوردار است اما نمایندگان خوزستان از دکترصفایی هیچ حمایتی نکردند تا کرسی که می توانست یکی دیگر از فرزندان لایق خوزستان را در خود جای دهد بسادگی از دست برود!

شایان ذکر است تنها خوزستانی که به حمایت از دکتر هوشمند صفایی وارد عمل شد دکتر#سیدشریف_حسینی نماینده ی سابق اهواز و فرزند غیور خوزستان بود که به حمایت از استاندار شدن هم استانی خود برخواست

چنانچه دکتر هوشمندصفایی استاندار بوشهر نشود نیکبخت به بوشهر می رود
و دکتر صفایی استاندار زنجان می شود

اخبار تکمیلی متعاقبا در#اهوازنو اعلام خواهد گردید