- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

ورزش مناطق نفتخیز جنوب اسیر در تنگناهای نابلدی…!

 

ورزش مناطق نفتخیز جنوب با امکاناتی بی نظیر در سطح کشور اسیر در تنگناهای نابلدی ست
در ورزش مناطق نفتخیز جنوب طبق آمار ٢٠٠ و یا حتی ٣٠٠ مربی وجود دارد که تابحال نشده از این مربیان مثلا خواسته شود که ظرف مدت گذشته راندمان و خروجی شما چه بوده است؟!
با صرف اینهمه بودجه ی کلان کدام شاگرد و پدیده را تحویل ورزش استان و کشور داده اید؟!

کمیته ی فنی ورزش مناطق نفتخیز چه میکند؟ که مربیان ورزشی در بعضی جاهای مناطق مبلغ قرارداد را میگیرند ولی بر سر تمرینات حاضر نمی شوند و شخص دیگری را با مبلغ کمتری أجیر !!کرده و به جای خود بر سر تمرینات آبکی می فرستند؟

چه کسی؟ باید اصولا بر این امور نظارت کند؟

آیا اصولا مربیان ورزشی مناطق نفتخیز جنوب برنامه ای ارائه می دهند؟
و یا اصلا از آنها برنامه درخواست می شود؟!

ورزش مناطق نفتخیز جنوب سخت به روزمرگی دچار شده است و وقتی ما فردی را به علت اینکه “برادر!!”ایشان ورزشکار خوبی بوده! به مسئولیتی این چنین کلیدی می گماریم…؟
باید هم سهم ما از ورزش “صفر با دوره ی گردش!”باشد

ما مشغول تهیه ی گزارشی دقیق و موشکافانه از ورزش مناطق نفتخیز جنوب جهت انتشار و ارائه به وزیر محترم نفت و مسئولان ورزش وزارت نفت هستیم
امر ورزش که پیشگیری کننده از بسیاری از بیماری ها و مشکلات و جرم و جنایت ها در جامعه است امری نیست که جدی قلمداد نشود

لذا در همین خصوص از تمامی کارشناسان و اهالی مطلع ورزش خواهشمندیم با ارسال اطلاعات مستند و اخبار و انتقادات خود در خصوص ورزش مناطق نفتخیز جنوب ما را در انجام رسالت مان که توسعه ی ورزش در نفت می باشد یاری و مساعدت بفرمایند
#بابک_طهماسبی