- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

 هوشمند صفایی کاندیدای استانداری بوشهر شد

 

دکتر هوشمند صفایی مدیرکل سابق اداره کار استان تهران و خوزستان کاندیدای استانداری استان بوشهر شد

طبق اخبار موثق مجمع نمایندگان استان بوشهر با دکتر هوشمند صفایی مدیر جوان اما بسیار با سابقه ی خوزستانی وأرد مذاکره شده و به توافقات اصولی برای استاندار شدن ایشان رسیده اند

شایان ذکر است از آنجا که دولت دکتر روحانی به دنبال جوانگرایی در بدنه ی دولت است و در مقطع کنونی بدنبال مدیران اقتصادی جهت تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی است لذا استاندار شدن دکتر هوشمند صفایی اقتصاد بلد دور از ذهن نمی باشد
و خوزستانی ها منتظر اخبار خوش در انتصابات استانداران جدید باشند