- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

  در راستای تحقق ساختار سازمانی عملیاتی در اهواز؛ برگزاری مراسم معارفه حربی مولایی و مزدک خدادادی در پایگاه پشتیبانی-عملیاتی جنوب شرکت حفاری شمال

برگزاری مراسم معارفه حربی مولایی و مزدک خدادادی در پایگاه پشتیبانی-عملیاتی جنوب شرکت حفاری شمال

مراسم معارفه و انتصاب مزدک خدادادی و حربی مولایی به عنوان رئیس ایمنی، بهداشت و حفاظت محیط زیست دستگاه های حفاری دریایی و رئیس ایمنی، بهداشت و حفاظت محیط زیست دستگاه های حفاری خشکی با حضور مدیرعامل شرکت حفاری شمال برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اهوازنو”، با موافقت حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت حفاری شمال، مهدی چنگیزی رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست طی احکامی جداگانه ای مزدک خدادادی را بعنوان رئیس ایمنی، بهداشت و حفاظت محیط زیست دستگاه های حفاریی دریایی و حربی مولایی را بعنوان رئیس ایمنی، بهداشت و حفاظت محیط زیست دستگاه های حفاری خشکی منصوب کرد؛ که طی مراسمی معارفه آنها در روز شنبه ۹۶/۰۶/۰۴ و با حضور مدیرعامل شرکت حفاری شمال در پایگاه پشتیبانی و عملیاتی جنوب (اهواز) برگزار شد.
حمیدرضا گلپایگانی اهمیت این انتصاب ها را در جهت پیشبرد اهداف شرکت در پایگاه پشتیبانی وعملیاتی جنوب (اهواز) عنوان کرد.
لازم به ذکر است در این مراسم مدیرعامل شرکت حفاری شمال به اولویت شرکت در مسائل ایمنی، بهداشت و سلامت کارکنان و ارتقاء سطح آموزش در مباحث HSE شرکت تاکید کرده و مشارکت و همکاری تمامی واحدها در جهت تحقق برنامه هایHSE را خواستار شد.