- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

نمایشگاه هفته ی دولت…خالی از سکنه!

 

نمایشگاه هفته ی دولت چنان چراغ خاموش و خالی از سکنه برگزار شد که به همه چیز شبیه بود به غیر از نمایشگاه…

پارسال همین موقع هومن خورشید به عنوان رییس روابط عمومی استانداری نمایشگاهی پر رونق و بسیار پر بازدید برگزار کرد که چشم ها را خیره کرد… اما امسال و با حضور شهاب رزمی که کمترین سابقه ای در روابط عمومی ندارد و جزء سهمیه های سیاسی است که توسط یکی از نمایندگان سابق اهواز به استانداری تحمیل شده است نمایشگاه به گورستان شبیه بود و الحق والانصاف نشان میداد که یک کارنابلد ناشی برگزار کننده ی نمایشگاه است

اینکه در میان این همه اصلاح طلب صاحب قلم و “روابط عمومی کار “به یکباره …شهاب رزمی رییس روابط عمومی استانداری خوزستان می شود؟!
خود نشان از اینست که در خوزستان هیچکس و هیچ چیز سر جای خودش نیست…!؟
و همه چیز فدای زد و بندهای پشت پرده و ساخت و پاخت های الأبختکی است…
تصاویر زیر که امروز عصر گرفته شده خود گویای نمایشگاه خالی از سکنه دولت است…