- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

آخرین اخبار از شورای شهر و شهرداری… جعفر فلسفی با ١١رای رییس شورا شد…

 

امیدواریم به سرنوشت ٢ رییس شورای شجاع قبلی سیدحمید حسن زاده و هوشنگ شیرمردی دچار نشود…

آقای فلسفی سهم تان وصول شد…حالا آیا وقت آن نیست که یک شهرداری چی بومی را به مسند شهردار بگمارید؟

و اما مهمترین خبر…سرپرستی “اهوازی” کنسل شد…

شهرداری مکانی عمرانی و محلی برای سازندگی است و همان به که نیروهای مخلص حراست وظایف ذاتی خود را به نحو احسن انجام بدهند و بعد نظارت را در شورا و شهرداری تقویت نمایند

شهرداری اهواز را به نیرویی پاکدست؛مومن؛متخصص و باسابقه در شهرداری بسپاریم

البته اگر شورایی ها راست می گویند و دنبال ساختن اهواز هستند و نه ساختن آلترناتیو برای نمایندگی مجلس

منتظر اخبار تکمیلی ما باشید…….