- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

کورش جهانگیری باورصاد اصلاح طلب ترین فرد باقیمانده در انتخابات انصراف داد

اطلاعیه
اینجانب کورش جهانگیری باورصاد با توجه به تفکر و خرد جمعی و با نظر گروه هایی از هم تباران و اصلاح طلبان وارد عرصه انتخابات شدم تا چنانچه این اندیشه ی جمعی مرا در شرایط انتخاب تشخیص دادند در جهت تأمین اهداف اجتماعی و نگرش تفکر محور و مردم محور و شیوه های اخلاق مدارانه حرکت نمایم.لذا با توجه به نظر شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان خوزستان و قرار نگرفتن اینجانب در لیست اصلاح طلبان خوزستان و ضمن احترام و تمکین به رأی آنان انصراف خود را از شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه شهرستان اهواز اعلام و برای اصلاح طلبان واقعی در استان خوزستان آرزوی موفقیت می نمایم.فرصت را مغتنم شمرده از همه ی هم تباران عزیز و دوستان هم فکر با قومیت های مختلف که در این مدت مرا یاری کردند و به بنده لطف و محبت داشتند تشکر کنم و حلالیت بطلبم و همه را به شرکت در انتخابات دعوت نمایم.برادر کوچک شما – کورش جهانگیری باورصاد – اهواز.

 

اشاره ی دکتر کورش جهانگیری باورصاد به واژه ی”اصلاح طلبان واقعی” اشاره ایست ریشه ای….که تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل…