- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

بازدید از تاسیسات نفتی منطقه دارخوین مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان

پورهنگ [1]

پورهنگ

پورهنگ

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ،مهندس جهانگیر پورهنگ [1]

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان صبح  (یکشنبه ۲ دی ماه)

در بازدید از تاسیسات نفتی منطقه دارخوین طی نشستی با مدیران

این منطقه، ضمن ابراز امیدواری به تحقق همه اهداف تولید به رغم

مشکلات و تحریم های ظالمانه بیان داشت: حفظ و استمرار تولید

خصوصا از میادین مشترک غرب کارون از اهم ماموریتهای شرکت

نفت و گاز اروندان می باشد.

در این نشست گزارشی از فرآیند تولید، ساختار سازمانی، مشکلات

و تنگناهای پیش رو به ایشان ارائه شد.

میدان نفتی دارخوین ۸۵ کیلومتری جنوب و جنوب غربی اهواز قرار دارد.

نفت میدان دارخوین از نوع نفت سبک با درجه API ۳۹ می باشد و نفت

تولیدی از واحد بهره برداری، بخشی به پالایشگاه آبادان و بخش دیگر

به تلمبه خانه غرب کارون و از آنجا به مبادی صادرات ارسال می شود.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ،مهندس جهانگیر پورهنگ [1]

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان صبح امروز (یکشنبه ۲ دی ماه)

در بازدید از تاسیسات نفتی منطقه دارخوین طی نشستی با مدیران

این منطقه، ضمن ابراز امیدواری به تحقق همه اهداف تولید به رغم

مشکلات و تحریم های ظالمانه بیان داشت: حفظ و استمرار تولید

خصوصا از میادین مشترک غرب کارون از اهم ماموریتهای شرکت

نفت و گاز اروندان می باشد.

در این نشست گزارشی از فرآیند تولید، ساختار سازمانی، مشکلات

و تنگناهای پیش رو به ایشان ارائه شد.

میدان نفتی دارخوین ۸۵ کیلومتری جنوب و جنوب غربی اهواز قرار دارد.

نفت میدان دارخوین از نوع نفت سبک با درجه API ۳۹ می باشد و نفت

تولیدی از واحد بهره برداری، بخشی به پالایشگاه آبادان و بخش دیگر

به تلمبه خانه غرب کارون و از آنجا به مبادی صادرات ارسال می شود.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ،مهندس جهانگیر پورهنگ [1]

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان صبح امروز (یکشنبه ۲ دی ماه)

در بازدید از تاسیسات نفتی منطقه دارخوین طی نشستی با مدیران

این منطقه، ضمن ابراز امیدواری به تحقق همه اهداف تولید به رغم

مشکلات و تحریم های ظالمانه بیان داشت: حفظ و استمرار تولید

خصوصا از میادین مشترک غرب کارون از اهم ماموریتهای شرکت

نفت و گاز اروندان می باشد.

در این نشست گزارشی از فرآیند تولید، ساختار سازمانی، مشکلات

و تنگناهای پیش رو به ایشان ارائه شد.

میدان نفتی دارخوین ۸۵ کیلومتری جنوب و جنوب غربی اهواز قرار دارد.

نفت میدان دارخوین از نوع نفت سبک با درجه API ۳۹ می باشد و نفت

تولیدی از واحد بهره برداری، بخشی به پالایشگاه آبادان و بخش دیگر

به تلمبه خانه غرب کارون و از آنجا به مبادی صادرات ارسال می شود.