- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

بررسی آخرین وضعیت آبگیری تالاب هورالعظیم و بازسازی جاده‎های دسترسی 

اهوازنو

اهوازنو

اهوازنو

در بازدید مدیرعامل شرکت متن از طرح آزادگان جنوبی انجام شد؛

 

بررسی آخرین وضعیت آبگیری تالاب هورالعظیم [1] و بازسازی جاده‎های دسترسی 

مدیرعامل شرکت متن ضمن بازدید از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی در جریان آخرین وضعیت آبگیری تالاب هورالعظیم و

چگونگی بازسازی راه دسترسی به این تالاب و پدها، قرار گرفت.

ضمن بازدید از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی در جریان آخرین وضعیت آبگیری [2] تالاب هورالعظیم و

چگونگی بازسازی راه دسترسی به این تالاب و پدها، قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری اهوازنو، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت به همراه اعضای هیأت مدیره  و جمعی

از مدیران این شرکت از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، چاه‌های تولیدی جدید و چاه‌های در حال حفر و همچنین واحد

فرآورش سیار این میدان بازدید کردند.

تورج دهقانی و هیأت همراه در این بازدید، در جریان آخرین وضعیت آبگیری تالاب هورالعظیم و چگونگی بازسازی جاده‌ شط علی (راه

دسترسی به تالاب هورالعظیم و پدها) قرار گرفتند و از اقدام های صورت گرفته توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت در سیل اخیر

شهرستان رفیع  نیز بازدید کردند.

در بازدید مدیرعامل شرکت متن از طرح آزادگان جنوبی انجام شد؛

بررسی آخرین وضعیت آبگیری تالاب هورالعظیم و بازسازی جاده‎های دسترسی 

مدیرعامل شرکت متن ضمن بازدید از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی در جریان آخرین وضعیت آبگیری تالاب هورالعظیم و

چگونگی بازسازی راه دسترسی به این تالاب و پدها، قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت به همراه اعضای هیأت مدیره  و جمعی

از مدیران این شرکت از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، چاه‌های تولیدی جدید و چاه‌های در حال حفر و همچنین واحد

فرآورش سیار این میدان بازدید کردند.

تورج دهقانی و هیأت همراه در این بازدید، در جریان آخرین وضعیت آبگیری تالاب هورالعظیم و چگونگی بازسازی جاده‌ شط علی (راه

دسترسی به تالاب هورالعظیم و پدها) قرار گرفتند و از اقدام های صورت گرفته توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت در سیل اخیر

شهرستان رفیع نیز بازدید کردند.