- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

توزیع مرحله دوم کمک های جمع آوری شده کارکنان صنعت نفت جنوب توسط بسیج شهید تندگویان

توزیع مرحله دوم کمک های جمع آوری شده کارکنان صنعت نفت [1] جنوب توسط بسیج شهید تندگویان

 

مرحله دوم کمک های جمع آوری شده کارکنان صنعت نفت جنوب توسط حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در مناطق سیل‌زده

شهرستان کارون توزیع شد.

به گزارش پایگاه خبری اهوازنو، این هدایا بعنوان دومین مرحله توزیع کمک های کارکنان و بسیجیان در قالب یک گروه جهادی در محل

استقرار و اسکان موقت روستاهای مناطق سیل زده شهرستان کارون توزیع گردید.

 در این مرحله تعداد ۱۰۰ بسته مواد شوینده و بهداشتی، ۱۵۰۰ بطری آب معدنی یک و نیم لیتری، ۱۰۰ بسته غذایی (قند، شکر، خرما

و…)، ۱۰۰ بسته اسباب بازی و کفش و دمپایی توزیع گردید.

  شایان ذکر است تیم پزشکی به همراه آمبولانس و تجهیزات مورد نیاز بابت معاینه و ویزیت رایگان به این مناطق اعزام شدند .

توزیع مرحله دوم کمک های جمع آوری شده کارکنان صنعت نفت جنوب توسط بسیج شهید تندگویان

 

مرحله دوم کمک های جمع آوری شده کارکنان صنعت نفت جنوب توسط حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در مناطق سیل‌زده

شهرستان کارون توزیع شد.

به گزارش پایگاه خبری اهوازنو، این هدایا بعنوان دومین مرحله توزیع کمک های کارکنان و بسیجیان در قالب یک گروه جهادی در محل

استقرار و اسکان موقت روستاهای مناطق سیل زده شهرستان کارون توزیع گردید.

 در این مرحله تعداد ۱۰۰ بسته مواد شوینده و بهداشتی، ۱۵۰۰ بطری آب معدنی یک و نیم لیتری، ۱۰۰ بسته غذایی (قند، شکر، خرما

و…)، ۱۰۰ بسته اسباب بازی و کفش و دمپایی توزیع گردید.

  شایان ذکر است تیم پزشکی به همراه آمبولانس و تجهیزات مورد نیاز بابت معاینه و ویزیت رایگان به این مناطق اعزام شدند .

توزیع مرحله دوم کمک های جمع آوری شده کارکنان صنعت نفت جنوب توسط بسیج شهید تندگویان

 

مرحله دوم کمک های جمع آوری شده کارکنان صنعت نفت جنوب توسط حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در مناطق سیل‌زده

شهرستان کارون توزیع شد.

به گزارش پایگاه خبری اهوازنو، این هدایا بعنوان دومین مرحله توزیع کمک های کارکنان و بسیجیان در قالب یک گروه جهادی در محل

استقرار و اسکان موقت روستاهای مناطق سیل زده شهرستان کارون توزیع گردید.

 در این مرحله تعداد ۱۰۰ بسته مواد شوینده و بهداشتی، ۱۵۰۰ بطری آب معدنی یک و نیم لیتری، ۱۰۰ بسته غذایی (قند، شکر، خرما

و…)، ۱۰۰ بسته اسباب بازی و کفش و دمپایی توزیع گردید.

  شایان ذکر است تیم پزشکی به همراه آمبولانس و تجهیزات مورد نیاز بابت معاینه و ویزیت رایگان به این مناطق اعزام شدند .