- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

شرکت های خارجی خواهان همکاری با تاسیسات دریایی هستند