- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

دیدار مهندس سیدعبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با خانواده ی شهدای رگ سفید

سیدعبدالله موسوی [1]

 سیدعبدالله موسوی

دیدار مهندس سیدعبدالله موسوی [1] مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران

با خانواده ی شهدای رگ سفید

 مهندس سیدعبدالله موسوی [1] مدیرعامل شرکت ملی حفاری در بدو ورود

به أین شرکت در اقدامی پسندیده با خانواده های شهدای رگ سفید

شهید فرزاد ارزانی و شهید محمد سلیمی دیدار و إز آنها دلجویی کرد

در أین دیدار مهندس موسوی با ذکر یاد این دو شهید فداکار به درددل ها

و صحبت های خانواده های این عزیزان توجه نموده و قول داد که به مشکلات آنان رسیدگی کند

أین اقدام مدیرعامل جدید شرکت ملی حفاری می تواند الگویی باشد برای مدیران

جوانتر که همواره فراموش نکنند که کسانی قبل إز آنها بوده اند که با ایثار و

جانفشانی چراغ صنعت را در کشور روشن نگه داشته اند