- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

ستاد انتخاباتی نفت جنوب..ولیعهد یک شبه…افتتاح ٨صبح چهارشنبه….اختتام ٨شب چهارشنبه!

انتخابات هر دوره…محل رخدادهای جالب و بعضا سرشار از تجربه برای کاندیداها؛فعالین و لیدرهای انتخابات و رسانه ها می باشد

در نفت نیز انتخابات هر دوره برای خود مانند جام جهانی پدیده ها و ستاره های  جالب و نوینی به همراه دارد…که به معرفی آنها در اخبار آینده خواهیم پرداخت

اما پدیده های این دوره ی انتخابات :

در مناطق نفتخیز جنوب ستاد انتخاباتی وجود دارد که راهبرد آن بسیار جالب و إعجاب انگیز است!

این ستاد که تنها متشکل از چهار نفر می باشد! درانتخابات های اخیر با بجا گذاشتن رکوردی جالب با صرف کمترین هزینه ی مالی؛انسانی و زمانی توانست بیشترین بهره و سهم خواهی ممکن را بنماید..!

به عنوان مثال در انتخابات ٨٨و ٩٢ این ستاد تنها یا دریافت یک حکم کاغذی انتخاباتی و بدون حتی داشتن ستاد…و نفرات! توانست خود را در شهر بدون کلانتر نفت معرفی و کاملا جا بیندازد!

و درست شنبه ی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ٩٢ تشکیل گردیده !!! و انواع و اقسام پست ها را بگیرد!

و در انتخابات اخیر  نیز کل فعالیت این کمیته به افتتاح ستادی در ساعت ٨صبح چهارشنبه ی (قبل از جمعه ی )انتخابات تا دقیقا ٨شب همان چهارشنبه مختص شد!

(با توجه به اینکه پنج شنبه هم تعطیل و جمعه هم که رای گیری بود!)

یعنی دقیقا عمر ستادی که کمیته ی نفت جنوب برای لیست امید افتتاح کرد ١٢ساعت ناقابل بود…!

حال جالب اینکه هر ۴نفر مذکور نیز به کمتر از مدیریت در نفت رضایت ندادند!!!

یعنی دقیقا با١٢ساعت فعالیت ستادی!!! رکورد دار در کشور شدند

حال بشنوید که از این ستاد ١٢ساعته انواع و اقسام عکس های سلفی و ستادی! مخصوص مصارف تلگرامی و واتس آپی استخراج گردید؟!

و لابد نمایندگان اهواز هم وامدار آقایان…که از شما حمایت کردیم و کما فی السابق قصه ی مناصب مدیریتی و قبضه ی تمام امور سیاسی …!در نفت ادامه خواهد داشت

اینگونه حرکات البته از نگاه تیزبین رسانه دور نخواهد ماند و اهواز نو به عنوان رسانه و قلمی که رسالت دیده بانی سیاسی را بر عهده و ضمه ی خود می داند با رصد تیزبینانه و موشکافانه ی قضایا…افکار عمومی و نمایندگان مجلس را در مقابل بندبازی ها و پشتک زنی های سیاسی و اغلب سرکاری! آگاه؛ هشیار و حساس می نماید

و قلم بدون شجاعت؛جسمی بی جان و بی ارزش است که هویت هیمه ی آتش قلیان شبرو را دارد…

و اما قلم دارای روح شجاعت و تعهد…تفنگ مرد بختیاری است بر دامنه ی صعب العبور کینو و زردکوه…که هیچ باکی نه از قشون انگلیسی در دل کوه دارد و نه از عربده ی مستانه ی کدخدای ظالم هراسی به دل …

“تیغ قلم برنده تر از تیغ خنجر است”