- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

رییس شورای شهرستان مسجدسلیمان انتخاب شد

برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای  شهرستان مسجد سلیمان

امروز دوشنبه ٢۶شهریور٩٧درساعت ١۰جلسه ای درمحل فرمانداری به منظورانتخاب هیات رئیسه شورای شهرستان مسجدسلیمان برگزارشد.

پس ازبرگزاری رای گیری

اقای احمد زمانپوربه عنوان رئیس

اقای رامین اسدی به عنوان نایب رئیس انتخاب گردید