- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

رئیس روابط عمومی فولاد خوزستان به زودی می رود…..

شنیده ها از تغییر قریب الوقوع رییس روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان می گوید

ایشان که در زمان ایجاد مدیریت سهام و جلوس بر مدیریت آن عملکرد ضعیفی از خود به جا گذاشته بود

بعد از طرح یک سلسله انتقادات شدید رسانه ای از شرکت فولاد و مدیریت آن به یکباره و در میان تعجب همگان!!! علاوه بر حضور در سهام… به ریاست روابط عمومی شرکت فولاد نیز رسید که مواضع پر از تنش ایشان بخصوص در یک ماه اخیر که باعث هجمه های سنگین نسبت به مدیرعامل فولاد و مجموعه ی هیئت مدیره ی فولاد گردید و نیز جلساتی که شنیده می شود در فولاد و به جهت انتخاب یک رییس روابط عمومی شاخص تر و متعهد تر برگزار می شود این گمانه زنی را تقویت میکند که مجموعه ی فولاد به زودی از چهره ای معتدل تر و کاربلدتر بجای ایشان استفاده خواهند کرد…