- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

دکترعارف قافیه را به بعضی شوراهای اصلاح طلبان در استان ها باخت و نه به اصول گرایان!

امروز در انتخابات رییس موقت مجلس دکتر لاریجانی با اختلاف فاحش بر دکتر عارف پیروز شد! آنهم در مجلسی که ظاهرا تعداد نمایندگان لیست امید بر بازماندگان فراکسیون رهروان ولایت و طیف اصول گرا می چربید و این قطعا حاصل تقلب فاحش و آشکار شوراهای سیاستگذاری اصلاح طلبان أستانها در قرار دادن کاندیداهای غیر اصلاح طلب در لیست امید بجای اصلاح طلبان واقعی بود

وقتی شورایی مانند شورای اصلاح طلبان خوزستان در سالهای گذشته بجای فعالیت حزبی و تربیت نیروهای سیاسی جوان و تزریق خون تازه به رگهای حزب وقت خودرا به بطالت و سورچرانی های شبانه وقهوه خانه گردی میگذراند…! و به وقت انتخابات برای اینکه کارنامه ای برای ارائه داشته باشد شروع به رایزنی در شهرستان ها می کند تا ببیند کدام کاندید شانس بیشتری برای پیروز شدن دارد! و بعد آن کاندید رافازی از داشتن اندیشه ی اصلاح طلبی  در جلسات شبانه به لیستی که آن کاندید ابدا به آن اعتقادی ندارد وارد می نماید…و با دست خود بلیط اصلاح طلبان واقعی را می سوزاند…نتیجه این می شود که کاندید با لیست امید و حمایت اصلاح طلبان به مجلس می رود اما بعد از پیروزی از اردوگاه اصول گرایان سر در می آورد و امروز هم به دکتر لاریجانی رای می دهد تا دکتر عارف؟!

این نتیجه حاصل عملکرد امثال دکترکیانوش راد در شوراهای استان هاست…که امثال به غیر از اهواز تمامی کرسی های استان را به جناح اصول گرا تقدیم کرد!

امیدوارم هرچه زودتر شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان کشور به خود آمده و با تغییر متقلبان حزبی…راه درست و اساسی برای تلاش اصلاح طلبان واقعی و معتقد به مشی اصلاح طلبی در سطح کشور را هموار نمایند و زمینه ساز پیروزی های آتی برای اصلاح طلبان شوند

سرباز کوچک اصلاحات بابک طهماسبی