- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

جلسه ی جمعی از اصحاب رسانه برای تشکیل مجمعی آزاد برای اجماع درمسائل آتی پیش روی رسانه

امروز پنج شنبه جلسه ای با حضور جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه در محل دفتر سایت اهواز نو برگزار گردید که قرار شد برای روبرو شدن با مشکلات پیش روی رسانه ها و نیز به منظور حمایت بیشتر اصحاب رسانه از هم در چالش ها و تشکیل یک مجمع آزاد در آینده نزدیک و طی چند روز آینده جلساتی برگزار گردد

و در همین راستا یک مجمع منسجم رسانه ای قدرتمند و کاملا هماهنگ و با یک نام مشخص در آینده ای نزدیک در استان تشکیل خواهد شد میزبان جلسه ی امروز سایت اهوازنو بود و برای جلسات آینده اهدافی مشخص و معین گردید تا جلسات بعدی هدفمندتر و جدی تر پیگیری شود