مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، فرمایش مقام معظم رهبری و سیاست‌ها و برنامه ششم توسعه کشور در حوزه سلامت روان، این تفاهم‌نامه متناظر استانی با تأسی از تفاهم‌نامه منعقد شده است.

غمگین گفت: بسترسازی برای توسعه بهداشت روان آحاد جامعه کار و تولید، ارتقای فرهنگ کار و بهره‌وری در جامعه کار و تولید، افزایش سطح توانمندی مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کارگران، افزایش سطح دانش و شناخت مهارت‌های زندگی در کارگران و خانواده‌های آن‌ها و توسعه و بهبود فعالیت‌های ورزشی و تفریحی در جامعه کار و تولید از اهداف این تفاهم‌نامه هستند.