نا، بهمن طاهرپور، جانشین رئیس عملیات و تولید سکوی فاز یک پارس جنوبی (SPQ١) گفت: این 9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8

تعمیرات اساسی ١٧ سکوی گازی تحت راهبری مدیریت عملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس مطابق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده، با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش پایگاه اهوازنوبه نقل ازشانا بهمن طاهرپور، جانشین رئیس عملیات و تولید سکوی فاز یک پارس جنوبی (SPQ١) گفت: این تعمیرات در راستای آماده سازی کامل تاسیسات سکوها و تداوم برداشت حدود ۴٢٠ میلیون مترمکعب گاز غنی از سکوهای ذکر شده در ۶ ماه دوم امسال صورت گرفته است.

جانشین رئیس عملیات و تولید سکوی فاز یک عنوان کرد: با وجود این‌که انجام تعمیرات اساسی سکوها از نظر حجم، وسعت منطقه عملیاتی و شرایط بد جوی بی سابقه بوده، خوشبختانه این تعمیرات، بدون هیچ گونه حادثه‌ای و با رعایت استانداردهای ایمنی به پایان رسیده است.

طاهرپور با بیان این‌که در این عملیات ٧٣ هزار و ٧۵٢ نفر ساعت کار بدون حادثه به ثبت رسیده، افزود: سکوی SPQ١ با ٣١ هزار و ۶٢٨ نفر ساعت و سکوی SPD١٢B با ١٧٠٨ نفر ساعت دارای بیشترین و کمترین میزان نفر ساعت تعمیراتی بوده است.

به گفته وی، در مجموع چهار هزار و ١٠٠ آیتم تعمیراتی در بازه زمانی ١٢۵ روزه و باهمت کارکنان سکوها انجام شده است است.

جانشین رئیس عملیات و تولید سکوی فاز یک تصریح کرد: با توجه به ماهیت سکوهای پارس جنوبی که به صورت NNM (بدون نفر) طراحی شده و فاقد فضای کارگاهی و تعمیراتی است، تمامی پشتیبانی های صورت گرفته شده از سوی معاونت عملیات و پشتیبانی و سکوی فاز یک صورت گرفته است.

وی درباره میزان برداشت گاز از سکوهای یادشده، گفت: مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته شده، مدیریت تولید و عملیات نفت و گاز پارس مکلف به تولید روزانه حدود ۴٢٠ میلیون مترمکعب گاز غنی از سکوهای فوق در طول ۶ ماهه دوم سال است که به این میزان، تولید حدود ١۴ میلیون متر مکعب گاز غنی از سکوی سرچاهی SPD٢ به سمت پالایشگاه فاز ١٩ را نیز باید اضافه کرد.

براساس گزارش شرکت نفت و گاز پارس، امسال نیز بخش دیگری از سکوهای درحال راه‌اندازی به مجموعه سکوهای تولیدی پارس جنوبی افزوده شده و ظرفیت برداشت گاز از میدان افزایش یابد.

شتاب در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی طی سه سال اخیر موجب شده است تا علاوه بر بهره برداری کامل از دو فاز ١٢ و ١۵و ١۶، بخش عمده ای از سکوهای دریایی شامل فازهای ١٧و ١٨، ١٩ و ٢٠ و ٢١ امسال به بهره برداری برسد.

در بازه زمانی یادشده تاکنون بیش از ٢٠٠ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی افزوده شده است. پیش بینی می شود امسال هم با بهره‌برداری از سکوی فازهای ذکر شده، تا اوایل سال آینده ١٠٠ میلیون مترمکعب گاز به تولید کنونی افزوده شده و ظرفیت برداشت از این میدان به ۵٣٠ میلیون متر مکعب در روز برسد