نظر سنجی

عملکرد سایت چگونه بوده است ؟

نتایج

Loading ... Loading ...
کد خبر : 3282 تاریخ انتشار: ۰۲ / ۰۹ / ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۵
Print This Post Print This Post ذخیره فایل ارسال به دوستان

تصاویر/تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب وکنسرسیوم پرگس

صبح امروز تفاهم نامه همکاری و قرارداد محرمانگی مابین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران و کنسرسیوم پرگس با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، استاندار خوزستان و مدیران کنسرسیوم پرگس در اهواز به امضا رسید.

صبح امروز تفاهم نامه همکاری و قرارداد محرمانگی مابین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران و کنسرسیوم پرگس با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، استاندار خوزستان و مدیران کنسرسیوم پرگس در اهواز به امضا رسید.

تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
تصاویر / تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس
ارسال دیدگاه

logo-samandehi