نظر سنجی

عملکرد سایت چگونه بوده است ؟

نتایج

Loading ... Loading ...
کد خبر : 1862 تاریخ انتشار: ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۹۵ - ۷:۰۷
Print This Post Print This Post ذخیره فایل ارسال به دوستان

تاسیس آکادمی های تخصصی ورزش بامحوریت بخش خصوصی

مهندس افشین حیدری که خود از قهرمانان بنام وزنه برداری استان و ورزش کشور است این روزها و بعد از سالها تجربه در مدیریت هایی مانند میراث فرهنگی و…فراغت بیشتری جهت کنکاش در ورزش و دلمشغولی ها و دغدغه های شخصی دارد ازین روی در زمینه های مدیریتی علی الخصوص ورزش طرح ها و تئوری […]

افشین حیدری

مهندس افشین حیدری که خود از قهرمانان بنام وزنه برداری استان و ورزش کشور است این روزها و بعد از سالها تجربه در مدیریت هایی مانند میراث فرهنگی و…فراغت بیشتری جهت کنکاش در ورزش و دلمشغولی ها و دغدغه های شخصی دارد ازین روی در زمینه های مدیریتی علی الخصوص ورزش طرح ها و تئوری هایی دارد که چنانچه به آنها پرداخته شود می تواند گره گشا و راهگشای حل بسیاری از معضلات ورزش در استان باشد….طرح جالبی در زمینه ی آکادمی های تخصصی ورزش از سوی این جوان باتجربه و آلبته آگاه به امور ورزش پیشنهاد گردیده است که خواندن و توجه به آن خالی از لطف نیست و به شرح ذیل است:

این روزها جهان درگیر رخدادی بزرگ است اتفاقی که هر چهارسال تمام مرزها را حذف ودلها را بهم نزدیک میکند

و درپایان آن شادی وغم آلبومی متفاوت رابرای درج درتاریخ تدارک می بیند.
وهمیشه موفقیت وشادی سهم کشورهای میشودکه بابرنامه ریزی مشخص خودرا برای حضوردراین آوردگاه بزرگ آماده کرده اند،واگرآمارالمپیک های گذشته رابررسی کنیم متوجه میشویم سهم ما چقدربوده وسایرکشورها کجاقراردارند.
متاسفانه درکشورما باوجوداستعدادهای درخشان نمی توانیم سهم خودرا ازتورنمنتهای این چنین بزرگ دشت کنیم وتاسف آورتراین است که عدم وجودهدفگذاری صحیح وعدم وجودثبات مدیریتی ونبودیک سیستم مشخص بایک سندروشن بالادستی مارا بسمت روزمره ای وموفقیت بااتکا به تک استعدادهای خاص ویا قضاوقدرمیبرد.
وعلت مهمترکه موجب بروزمشکلات بیشترشده دولتی بودن ورزش واساسا دخالتهای دولت دراین اموراست که اگربررسی درکشورهای موفق در ورزش داشته باشیم اتحادیه‌ها نقش اصلی را در ورزش دارندوزمینه وزیرساخت حضوربخش خصوصی کاملا براه میباشد ودولت نقش سیاست گذار راایفا میکند.وازسوی دیگرقوانین ومشوقهای بعنوان زیرساخت های حمایتی موجب فراهم شدن فضایی بهینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی میشودودرنتیجه ورزش جایگاه خود را درابعادمختلف برای جامعه پیدامیکند. وتوجه به این نکته که یک ورزشکار بعنوان تنها شخصیتی است که به مانند
رئیس جمهور موجب اهتزاز پرچم کشور درسایرسرزمین ها میشود،درمعادلات بین المللی دارای نقش مهم میباشد.
شایدبررسی آماری درآمدهای کشورهای توسعه یافت درامر ورزش ازاین دنیای ثروتمند واشتغالزا حقایق بسیاری را مشخص می کند .
لذا باید بدور ازتنگ نظری فضارا برای فعالیت وسود بخش خصوصی فراهم نمود واجازه دهیم ورزش سهم خودرا ازاقتصاد جمع نماید. یکی ازراههای اصلی حضوربخش خصوصی تاسیس آکادمی های تخصصی بامحوریت بخش خصوصی است.
وبعنوان مثال میتوان به آکادمی وزنه برداری درکشوربلغارستان که سالها پیش فعال بوده است ونعیم سلیمان اغلو یکی از خروجیهای این آکادمی بوده است ، امابدلیل محوریت بخش دولتی بجای بخش خصوصی (البته باتوجه به رژیم دولتی واقتصادی بلغارستان درآن زمان)این آکادمی امروزه درسطح کوچکتری فقط به کارهای تحقیقاتی بسنده نموده است.
وجود این مراکز به فراخور استعدادهای هراستانها باتوجه به طرح آمایشی که سازمان تربیت بدنی انجام داده بود درسالهای گذشته وایجادپایگاههای قهرمانی باکمک تربیت بدنی آموزشگاهها نیز بخشی از همان طرح بودکه متاسفانه ناقص اجراشد.
اما اینک که سند برنامه ششم درحال تدوین میباشد وباید تمام جنبه های توسعه یافتگی کشور درحوزه های مختلف دیده شود ویکی ازمهمترین آنهافرهنگ و روح شادی وغرورملی جامعه است که میتوان بعنوان بخش ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وغرور ملی به آن نگاه کرد .باید بخش ورزش دراین سندبالادستی بخوبی دیده شودودراین برنامه نیزحضوربخش خصوصی رنگ واقعیت به خودبگیرد.
باید بسته ای تدوین گردد وبعنوان پیوست برنامه ششم برای توسعه حوزه ورزش دیده شودو یکی از مهمترین موضوعات تاسیس آکادمی های تخصصی در ورزش است که میتواندهم نقش کانونهای استعدادیابی وهم پژوهشکده های ورزش بهره مند شد.
واگذاری مجوزتاسیس این آکادمی ها خوددارای شرایطی خاص بوده وهمچنین تکالیف دولت درقبال این مراکزشفاف وبسیاحائز اهمیت است که انشالله بزودی بصورت یک طرح تهیه وبه نمایندگان محترم خصوصافراکسیون ورزش تقدیم خواهدشد…

٢۵مرداد ٩۵/افشین حیدری

ارسال دیدگاه

logo-samandehi