شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی و به منظور توسعه میادینرگ سفید، پارسی و شادگان، تفاهم‌نامه همکاری و قرارداد محرمانگی با شرکت‌ بین‌المللی شملبرژه منعقد کرد.

به گزارش پایگاه خبری اهوازنو: این تفاهم‌نامه در راستای اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی در حوزه بالادستی صنعت نفت و با هدف توسعه میادین نفت و گاز، میان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت شملبرژه امروز در اهواز امضا شد.

این مدل قرارداد که توسط کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب تدوین شده، در کلیات تابع مدل‌های قراردادی وزارت نفت و در جزییات تابع شرایط خاص مخازن مناظق نفتخیز جنوب است.

در این مدل قراردادی شرکت ملی نفت ایران کارفرما، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان مجری و شرکت شملبرژه پیمانکار است.

این تفاهم‌نامه صبح امروز، ۷ آذرماه با حضور مدیر بخش مدیریت تولید شرکت شملبرژه، مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و تعدادی دیگر از نمایندگان خوزستان در مجلس منعقد شد.