- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

بررسی کارنامه ی اعضای شورای شهر اهواز…چالش ها و کنکاش های شورا و شهرداری

عمر شورای شهر روبه پایان است شورای شهری که حتی قادر به یک  تذکر به شهردار! هم نشد

متاسفانه شورای شهر کارنامه ی ضعیف و غیرقابل بررسی از خود ارائه کرده البته این را شهردار مرتبا در مصاحبه های خود جار می زند…که هرعضو شورا که صحبت از استیضاح می کند بدنبال رانتی جدید است و گرفتن امتیاز…! و گاها تا عضوی اعلام نارضایتی می نماید “بگم بگم” های شهردار شروع می شود..؟!

جدیدا شیخ سعادت نیا یکی از اعضای شورا و رییس سابق شورا صحبت هایی مبنی بر طرح سوال و استیضاح شهردار کرده است که البته با عدم استقبال شورا و رسانه ها و فعالان حوزه ی اجتماعی و شهرداری قرار گرفته است

چرا که دقیقا اعلام نارضایتی شیخ سعادت نیا مصادف با برداشتن مهندس سعادت از سازمان میادین بود که ایشان را شنیده ها منصوب به شیخ سعادت نیا اعلام میکنند! خب وقتی عضوی از شورا در زمان رییس شورایی مرتبا شهردار اهواز سیدخلف موسوی را پاک دست ترین و پاک ترین وسید اولاد پاک پیغمبر و با این چنین القابی در فضای عمومی و رسانه ای خطاب میکند و بعد از مدتی به یکباره منتقد و مخالف ایشان میشود خب افکار عمومی و رسانه ها میمانند که دم خروس را باور کنند یا قسم حضرت…را؟!

بهرحال در عالم سیاست؛سیاستمداران حرفه ای هرگز چنان ذوب در کسی نمی گردند و مدح کسی را آنچنان که در سطور بالا رفت نمی گویند مبادا که اگر روزی منتقد همان شخص گردیدند…ایجاد شبهه و شائبه ننماید!

البته در همین شورای شهر هم هستند أعضائی که بالنسبه نمره ی قبولی گرفته باشند اما تعدادشان بسیار اندک و قلیل می باشد

با توجه به نزدیکی به زمان انتخابات شورا و نیز به رسالت قلم و اندیشه از روزهای آینده به نقد کارنامه ی فردی اعضای شورا جهت تنویر افکار عمومی و نیز اطلاع عامه ی مردم از آنچه در این بیش از سه سال گذشته در شورای شهر اهواز گذشت خواهیم پرداخت

منتظر گزارشات دقیق و موشکافانه ی ما و نیز تحلیل عملکرد اعضای شورا طی روزهای آتی باشید