- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

اهالی شوشتر خوشحال از انتصاب فرماندار ثمالی زاده

اهالی شوشتر امروز بسیار خوشحال از انتصاب یکی از مجرب ترین و دلسوزترین فرمانداران استان در شوشتر شدند

در همین رابطه محسن قاضی از فعالان اجتماعی شوشتر نامه ای خطاب به دکتر مقتدایی نوشت که به شرح زیر است

بسمه تعالی
با گذر از دولت کریمه ی دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم ، امیدها در دل مردم برای ساختن فردایی بهتر و ایرانی آبادتر زنده گردید و پیشرفتی که مردم خواهان آن بودند مستلزم تغییر در ساختارهای غلط مدیریتی بود که اکثرا بدون داشتن شاخصه های لازم و بدون درنظر گرفتن شایستگی بدان مسند رسیدند.
انتصاب آقای دکتر مقدایی بعنوان استاندار خوزستان و سپس تغییر فرماندارهای این استان در چند فاز ، امید را دل مردم زنده نگه داشت ولیکن این تغییر به شوشتر نرسیده بود و مردم شوشتر که انتظار داشتند یک فرماندارباسابقه و بادانش درشوشتر منصوب گردد سهمشان از تغییرات فرمانداران دولت تدبیر و امید در این بخش عدم تغییر بود که امید مردم این شهر رابه ناامیدی تبدیل کرد. اما امروز آقای دکتر مقتدایی باانتصاب دکتر ثمالی زاده که فرمانداری با رزومه ای قویست بعنوان فرماندار شوشتر گرچه دیر اما بنوعی با این انتصاب هوشمندانه جبران نمود دو سه سال گذشته را و دین خود به شوشتر را ادانموده است.
ضمن تشکر از استاندار محترم برای فرماندار جدید آرزوی موفقیت داریم.
و من الله التوفیق