- پایگاه خبری تحلیلی اهواز نو | اخبار خوزستان | اخبار اهواز - http://www.ahvaznew.ir -

احکام امروز استانداری توسط دکتر مقتدایی صادر شد

طی احکامی از سوی دکتر مقتدایی استاندار خوزستان، آقای علی عماد به عنوان مشاور اجرایی استاندار

سرکار خانم سپیده سلطانی کاظمی به عنوان معاون مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

سرکار خانم فرزانه مکی داودی به عنوان معاون مدیرکل امور اجتماعی

علی رضا دشتی به عنوان مدیرکل مدیریت بحران

جمشید منیرزاده به عنوان مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اهواز و حومه

و آقای نادر عمیدزاده به عنوان سرپرست فرمانداری دشت آزادگان منصوب شدند.